Terroryzm i bezpieczeństwo ekonomiczne – wybrane zagadnienia

Terroryzm i bezpieczeństwo ekonomiczne – wybrane zagadnienia

Autor: Robert Cegiełka

ISBN papier: 978-83-940405-0-5

Premiera: wrzesień 2014

Oprawa: miękka

Format: 170 x 240

Liczba stron: 160

Waga: 0,421 kg

Cena detaliczna: 44,90 zł

Opis:

W dzisiejszych czasach terroryzm stał się zjawiskiem wielopoziomowym. To już nie tylko uprowadzenia samolotów, porwania zakładników czy podkładanie bomb pod różne państwowe instytucje, aby zasygnalizować cele polityczne, lecz także walka z całymi systemami państwowymi, które stoją w opozycji do założeń ideologicznych terrorystów. Procesy globalizacji i informatyzacja świata umożliwiły terrorystom znaczne poszerzenie aktywności i „skorzystanie z dobrodziejstw”, jakie przyniosły światu zmiany gospodarczo-społeczne i technologiczne. Z tego powodu współczesny terroryzm jest zdolny do silnego oddziaływania m.in. w sferze ekonomicznej.

Monografia Roberta Cegiełki poświęcona bezpieczeństwu ekonomicznemu w kontekście terroryzmu jest jednym z pierwszych kompendiów, które dotyka tak ważnego współcześnie problemu. Obrazuje w ten sposób sieć dynamicznych powiązań pomiędzy różnymi zjawiskami politycznymi a sferami, które jeszcze niedawno wymykały się tradycyjnie pojmowanym kategoriom nauk o polityce. Autor zatem uświadamia czytelnikowi, że bezpieczeństwo ekonomiczne to także bezpieczeństwo rozumiane w kategoriach politycznych, a terroryzm XXI wieku jest zjawiskiem oddziałującym w takim samym stopniu na politykę, jak i na sferę gospodarczą.

prof. UG, dr hab. Rafał Ożarowski

Robert Cegiełka – absolwent kilku wyższych uczelni w Polsce i Stanach Zjednoczonych, doktorant Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pracował w polskiej policji oraz w departamencie stanu USA, a także w firmach i agencjach rządowych oraz w przedsiębiorstwach prywatnych na stanowiskach związanych z normami bezpieczeństwa.


Spis treści

CZĘŚĆ PIERWSZA
TERRORYZM – SZANSE, ZAGROŻENIA CZY NOWY STYL WOJNY

Rozdział 1. Terroryzm a gospodarka (11)
1.1. Geneza terroryzmu i zakres pojęciowy (13)
1.2. Terroryzm a gospodarka (21)
1.3. Przyczyny terroryzmu i głowni terroryści (33)
1.4. Wpływ terroryzmu na obszary życia człowieka we współczesnym świecie (gospodarka, nauka, praca, zabawa) (40)
Literatura (47)

Rozdział 2. Terroryzm po śmierci Osamy bin Ladena – przyszłość zjawiska (51)
2.1. Ataki terrorystyczne na świecie – lata 2005–2012 (53)
2.2. Terroryzm w Polsce po śmierci Osamy bin Ladena w badaniach CBOS (58)
2.3. Al-Kaida i ataki po śmierci Osamy bin Ladena – przyszłość organizacji (60)
2.4. Atak terrorystyczny w Bostonie – sytuacja międzynarodowa (62)
Literatura 63

Rozdział 3. Terroryzm jako asymetryczne zagrożenie współczesnego świata (65)
3.1. Terroryzm w XXI wieku a asymetryczna strategia walki (68)
3.2. Asymetria, zagrożenie asymetryczne, wojna asymetryczna (73)
3.3. 4GW, czyli wojna czwartej generacji (78)
Literatura (80)

Rozdział 4. Polityka Ameryki Łacińskiej wobec wojny z terroryzmem (83)
4.1. Terroryzm w Ameryce Łacińskiej – Kuba, Peru, Gwatemala (87)
4.2. Terroryzm w Wenezueli i Kolumbii (90)
4.3. Sytuacja w Meksyku i Argentynie (94)
4.4. Raport USA na temat terroryzmu (98)
Literatura (100)

CZĘŚĆ DRUGA
BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE A MIĘDZYNARODOWE PROBLEMY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

Rozdział 5. Bezpieczeństwo ekonomiczne obywateli a kryzys w dobie Gierka (105)
5.1. Sytuacja gospodarcza w latach 1970–1980 a bezpieczeństwo ekonomiczne (107)
5.2. Warunki i jakość życia (114)
5.3. Kryzys zadłużeniowy (117)
5.4. Plusy dekady Gierka (118)
Literatura (120)

Rozdział 6. Bezpieczeństwo ekonomiczne w XXI wieku – zagrożenia i wyzwania (123)
6.1. Pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego (127)
6.2. Sfery przedmiotowe bezpieczeństwa ekonomicznego a globalne trendy i zagrożenia (131)
Literatura (138)

CZĘŚĆ TRZECIA
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W DOBIE TERRORYZMU

Rozdział 7. Zarządzanie kryzysowe w Polsce i USA w dobie terroryzmu – sytuacja obecna (143)
7.1. Kryzys – istota, geneza, definicje (145)
7.2. Zarządzanie kryzysowe w Polsce (146)
7.3. Zarządzanie kryzysowe w USA (151)
Literatura (157)

SPIS TABEL (159)
SPIS RYSUNKOW (159)
NOTA BIOGRAFICZNA (160)

Zapisz się na NEWSLETTER

KONTAKT

tel. 506 196 006

e-mail: wydawnictwo@frel.pl