Wiedza milcząca w nauce

Wiedza milcząca w nauce

Autor: Danuta Chmielewska-Banaszak

ISBN papier: 978-83-64691-42-3

ISBN e-book: 978-83-64691-43-0

Premiera: czerwiec 2018

Oprawa: miękka

Format: 145 x 220

Liczba stron: 150

Waga: 0,3 kg

Cena detaliczna: 29,90 zł

Opis:

W Polsce brak jest prac, w których rola wiedzy milczącej (tacit knowledge) ujmowana byłaby w szerszym kontekście, z uwzględnieniem różnych punktów widzenia oraz stanu badań na temat samej wiedzy milczącej. Autorka książki próbuje wypełnić tę lukę, podejmując problem związku między wiedzą milczącą a poznaniem i praktyką naukową.

Wiedza milcząca staje się przedmiotem coraz bardziej intensywnych badań w wielu dyscyplinach naukowych. Badania te nie dostarczają jednak jednoznacznych ustaleń teoretycznych, pojęciowych i metodologicznych. Trudno jest w ich świetle precyzyjnie odpowiedzieć na pytania: czym jest wiedza milcząca? jakie są jej cechy konstytutywne?

Autorka nie podejmuje prób odpowiedzi na te pytania. Omawiając podstawowy problem pracy, wybiera inną strategię. Traktując termin „wiedza milcząca” jako termin o szerokim zakresie – opisuje te desygnaty „tacit knowledge”, które odgrywają istotną rolę w racjonalnym poznaniu naukowym oraz stanowią niezbywalny element wiedzy eksperckiej i praktyki naukowej.

W ujęciu autorki książki, problem wiedzy milczącej w nauce uwikłany jest w problemy, z którymi zmaga się epistemologia, filozofia nauki czy socjologia nauki. Z problemami, które nie mają i nie mogą mieć jednoznacznego rozstrzygnięcia. Są to: istota poznania i wiedzy naukowej, teoria a praktyka naukowa, racjonalność poznania naukowego, relacja przedmiot-podmiot poznania.

Tak, jak rozstrzygnięcia dotyczące problemów epistemologicznych możliwe są jedynie w określonych ramach odniesienia, tak rozstrzygnięcia dotyczące wiedzy milczącej i jej roli w poznaniu i aktywności naukowej, czy – szerzej – w nauce możliwe są także tylko w określonych ramach odniesienia. Ramy te, w prezentowanej książce to modele poznania naukowego: tradycyjny, wspólnotowy i postnowoczesny.

Zapisz się na NEWSLETTER

KONTAKT

tel. 506 196 006

e-mail: wydawnictwo@frel.pl