Anatomia układu ruchu człowieka | Wydanie 2.

Anatomia układu ruchu człowieka | wyd. 2 poprawione

Autor: Ida Wiszomirska

ISBN papier: 978-83-64691-17-1

Premiera: 18 grudnia 2015

Oprawa: twarda

Format: 190 x 270

Liczba stron: 248

Waga: 0,9 kg

Cena detaliczna: (książka wycofana z oferty)

Opis

Autorka w prostej, zrozumiałej i zwartej formie opisuje trudne zagadnienia z anatomii układu ruchu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu czynnościowego.

W publikacji zawarto szereg dydaktycznie interesujących propozycji, ułatwiających przyswajanie i utrwalanie wiedzy o budowie i funkcjach kości, stawów i mięśni człowieka.

Pozycja niewątpliwie przydatna jako podręcznik podstawowy, swoiste vademecum dla studentów wszystkich kierunków studiów, w których anatomia jest przedmiotem głównym lub dodatkowym, szczególnie – fizjoterapii.

Podręcznik wykorzystywany przez praktyków w takich zawodach jak rehabilitant czy ratownik medyczny.

Książka zastępuje wydanie 1 z 2009 roku (ISBN 978-83-60197-89-9)

podręcznik do anatomii, podręcznik anatomii, książka do anatomii, najlepsza książka do anatomii, kolorowy atlas anatomii człowieka, podręcznik anatomii człowieka

Zobacz przykładowe strony PDF.
Spis tabel i rycin PDF.


Spis treści

Od Autora (9)
Skróty używane w podręczniku (10)

Wstęp (11)

Rozdział I
Osie i płaszczyzny ciała (13)

Rozdział II
Część bierna układu ruchu człowieka (17)
1. Budowa ogólna kości (17)
2. Budowa ogólna połączeń międzykostnych (18)
2.1. Pełne połączenia kości (nieruchome) (19)
2.2. Jamowe ruchome połączenia kości (stawy) (19)
3. Budowa szczegółowa części biernej układu ruchu człowieka (21)
3.1. Czaszka (21)
3.1.1. Czaszka od góry (22)
3.1.2. Czaszka od przodu (22)
3.1.3. Czaszka od boku (26)
3.1.4. Czaszka od dołu (27)
3.1.5. Czaszka od tyłu (27)
3.1.6. Powierzchnia wewnętrzna podstawy czaszki (28)
3.1.7. Kość gnykowa (30)
3.1.8. Połączenia kości czaszki (30)
3.2. Kościec i połączenia kręgosłupa (32)
3.2.1. Budowa kręgów w poszczególnych odcinkach kręgosłupa (35)
3.2.1.1. Ogólna budowa kręgu (35)
3.2.1.2. Kręgi szyjne (35)
3.2.1.3. Kręgi piersiowe (40)
3.2.1.4. Kręgi lędźwiowe (42)
3.2.1.5. Kość krzyżowa (43)
3.2.1.6. Kość guziczna (46)
3.2.2. Połączenia kręgosłupa (46)
3.3. Kościec i połączenia klatki piersiowej (53)
3.3.1. Budowa żeber (53)
3.3.2. Budowa mostka (56)
3.3.3. Połączenia klatki piersiowej (57)
3.4. Kościec i połączenia kończyny górnej (59)
3.4.1. Obręcz kończyny górnej (61)
3.4.2. Kości kończyny górnej wolnej (63)
3.4.2.1. Kość ramienna (63)
3.4.2.2. Kości przedramienia (67)
3.4.2.3. Kości ręki (70)
3.4.3. Połączenia kończyny górnej (71)
3.4.3.1. Staw mostkowo-obojczykowy (72)
3.4.3.2. Staw barkowo-obojczykowy (73)
3.4.3.3. Staw ramienny (74)
3.4.3.4. Staw łokciowy (76)
3.4.3.5. Staw promieniowo-łokciowy dalszy (79)
3.4.3.6. Stawy ręki (79)
3.5. Kościec i połączenia kończyny dolnej (86)
3.5.1. Obręcz kończyny dolnej (86)
3.5.2. Kości kończyny dolnej wolnej (94)
3.5.2.1. Kość udowa i rzepka (94)
3.5.2.2. Kości podudzia lub goleni (95)
3.5.2.3. Kości stopy (100)
3.5.3. Połączenia kończyny dolnej (104)
3.5.3.1. Staw krzyżowo-biodrowy (106)
3.5.3.2. Staw biodrowy (106)
3.5.3.3. Staw kolanowy (108)
3.5.3.4. Staw piszczelowo-strzałkowy (111)
3.5.3.5. Stawy stopy (112)

Rozdział III
Część czynna układu ruchu człowieka (123)
1. Budowa ogólna mięśni szkieletowych (124)
2. Budowa szczegółowa wybranych mięśni szkieletowych (130)
2.1. Mięśnie głowy (130)
2.1.1. Mięśnie mimiczne (130)
2.1.2. Mięśnie żucia (133)
2.2. Mięśnie szyi (134)
2.2.1. Grupa powierzchowna mięśni szyi (134)
2.2.2. Grupa środkowa mięśni szyi (136)
2.2.3. Grupa głęboka mięśni szyi (136)
2.3. Mięśnie klatki piersiowej (137)
2.3.1. Powierzchowne mięśnie klatki piersiowej (137)
2.3.2. Głębokie mięśnie klatki piersiowej (141)
2.3.3. Przepona (141)
2.4. Mięśnie brzucha (144)
2.4.1. Boczne i przednie mięśnie brzucha (144)
2.4.2. Tylne mięśnie brzucha (148)
2.5. Mięśnie grzbietu (148)
2.5.1. Powierzchowne mięśnie grzbietu (148)
2.5.2. Głębokie mięśnie grzbietu (152)
2.5.2.1. Mięśnie płatowate (153)
2.5.2.2. Mięsień prostownik grzbietu (153)
2.5.2.3. Mięśnie poprzeczno-kolcowe (153)
2.5.2.4. Krótkie mięśnie grzbietu (158)
2.5.2.5. Mięśnie podpotyliczne (159)
2.6. Mięśnie kończyny górnej (160)
2.6.1. Mięśnie obręczy kończyny górnej (160)
2.6.2. Mięśnie ramienia (164)
2.6.2.1. Grupa przednia mięśni ramienia (164)
2.6.2.2. Grupa tylna mięśni ramienia (165)
2.6.3. Mięśnie przedramienia (170)
2.6.3.1. Grupa przednia mięśni przedramienia (170)
2.6.3.2. Grupa boczna mięśni przedramienia (173)
2.6.3.3. Grupa tylna mięśni przedramienia (176)
2.6.4. Mięśnie ręki (179)
2.7. Mięśnie kończyny dolnej (184)
2.7.1. Mięśnie obręczy kończyny dolnej (184)
2.7.2. Mięśnie uda (191)
2.7.2.1. Grupa przednia (192)
2.7.2.2. Grupa tylna (tzw. grupa kulszowo-goleniowa) (193)
2.7.2.3. Grupa przyśrodkowa (193)
2.7.3. Mięśnie goleni (podudzia) (200)
2.7.3.1. Grupa przednia (200)
2.7.3.2. Grupa boczna (201)
2.7.3.3. Grupa tylna (204)
2.7.4. Mięśnie stopy (209)
2.7.4.1. Mięśnie powierzchni grzbietowej stopy (209)
2.7.4.2. Mięśnie powierzchni podeszwowej stopy (209)

Rozdział IV
Mięśnie wykonujące ruchy w poszczególnych stawach (215)
1. Mięśnie wykonujące ruchy w stawach kręgosłupa (215)
1.1. Mięśnie odpowiedzialne za ruchy w stawach odcinka szyjnego kręgosłupa ze stawem szczytowo-potylicznym i szczytowo‑obrotowym (215)
1.2. Mięśnie odpowiedzialne za ruchy w stawach międzykręgowych odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa (217)
2. Mięśnie wykonujące ruchy oddechowe (218)
2.1. Mięśnie odpowiedzialne za ruchy wdechowe (218)
2.2. Mięśnie odpowiedzialne za ruchy wydechowe (218)
3. Mięśnie tłoczni brzusznej (219)
4. Mięśnie wykonujące ruchy w stawach kończyny górnej (219)
4.1. Mięśnie odpowiedzialne za ruchy w stawie mostkowo‑obojczykowym i stawie barkowo-obojczykowym (219)
4.2. Mięśnie odpowiedzialne za ruchy w stawie ramiennym (220)
4.3. Mięśnie odpowiedzialne za ruchy w stawie łokciowym (221)
4.4. Mięśnie odpowiedzialne za ruchy w stawach ręki (222)
5. Mięśnie wykonujące ruchy w stawach kończyny dolnej (224)
5.1. Mięśnie odpowiedzialne za ruchy w stawie biodrowym (224)
5.2. Mięśnie odpowiedzialne za ruchy w stawie kolanowym (226)
5.3.  Mięśnie odpowiedzialne za ruchy w stawach stopy (227)

Materiały dla studentów do samodzielnej pracy (231)

Piśmiennictwo (241)

Spis Tabel i rycin (243)
Spis tabel (243)
Spis rycin (244)

Zapisz się na NEWSLETTER

KONTAKT

tel. 506 196 006

e-mail: wydawnictwo@frel.pl